داروهاي ممنوعه در امارات (دبی)
در كشور امارات علاوه بر مواد مخدر و داروهاي روان گردان كه داراي مجازات هاي سنگيني در دادگاه هاي اين كشور مي باشد ، حمل و مصرف هر گونه داروهاي مسكن كدئين دار و قرص هاي آرام بخش كه در داروخانه هاي ايران به وفور يافت ميشود نيز جزو مواد مخدر محسوب شده و داراي محكوميت هاي قضايي مي باشد.
جهت پيشگيري از بروز هر گونه مشكل براي مسافرين دبی توجه به موارد ذيل الزامي مي باشد :
       از همراه داشتن هر گونه داروهاي آرام بخش اعم از قرص، شربت، آمپول هاي اعصاب و خواب آور و مسكن هاي داراي كدئين در هنگام ورود به کشور امارات ، به شدت پرهيز نمايند .
كساني كه به دلايل پزشكي مجبور به مصرف داروهاي آرام بخش مي باشند بايستي قبل از ورود به كشور امارات نسخه پزشک معالج را به زبان عربي ترجمه و به تائيد وزارت بهداشت ، قوه قضائيه وزارت امور خارجه ايران و سفارت امارات در تهران رسانده و همراه داشته باشند . در چنين شرايطي مقدار داروي همراه بيمار ، مي بايست با نسخه تائيد شده توسط مراجع ذيصلاح و سفارت امارات ، مطابقت داشته باشد


  توصیه : با توجه به فرآيند طولاني تاييد مدارک پزشكي توصيه مي‌‌شود، اين دسته از هموطنان، صرفا با داشتن خلاصه‌اي از سوابق پزشكي خود، بجاي حمل داروهای ضروری مورد نياز، با مراجعه به درمانگاه هلال احمر ايران در دبی نسبت به تهيه آنها اقدام نمايند. .


 
تذكرات مهم
در صورت همراه داشتن داروهاي مورد اشاره به همراه نسخه معتبر و تائيد شده ، چنانچه مسافرين در فرودگاه هاي امارات با مشكلي برخورد نمودند ، سريعا با سفارت جمهوري اسلامي ايران در ابوظبي و يا سركنسولگري جمهوري اسلامي در دبي تماس حاصل نمايند.


آدرس کنسولگری ایران در دبی: دبي، منطقه جميرا، خيابان الوصل، شماره 256
تلفن کنسولگری ایران : 3444717-009714 .

فهرست داروهاي ممنوعه

اسامي برخي از داروهاي ممنوعه به شرح ذيل مي باشد:
متادون – فنتانيل – مورفين -  پتيدين - كدئين - دكسترومتورفان – فنوباربيتال –باربيتالها – ديفنوكسيلات - آمفتامين ها - متيل فنيديت - میروبامات – آتينامات – پنتازوسين – آلپرازولام -  كلوتازپام – كلوبازام – ديازپام - استازولام  - فلورازپام – لورازپام – ميدازولام – اگزازپام – تمازپام – كلرويازپوكسايد - استامينوفن كدئين – کلوبازام - آمانتادين(كپسول) - آمي تريپتلين (قرص) - آتراگوريم(آمپول) - باكلوفن ( قرص ) - بي پريدين (آمپول) - كلرديازپكسايد(قرص) - كلرپرومازين (قرص) - كليدينيم سي (قرص) -  كلوميپرامين(قرص) -  كلونازپام (قرص ) - دكسترومتورفان(شربت و قرص) - دكسترومتورفان پي - ديفنوكسلات(قرص) - دكسپين(كپسول) - فلووكسامين(قرص) - فلوكستين(قرص وكپسول) - فلوفنارين (قرص) - فلونارين(آمپول) - هالوپريدول(قطره و آمپول) - هيدروكسي زين (شربت و آمپول و قرص) - ايمي پرامين(قرص) - كتامين(قرص) - ليتيوم كربنات(قرص) - لورازپام(قرص) - مپروبات(قرص)- متوكاربامول(آمپول وقرص) - ميدازولام (آمپول) - نورتیريپتيلين(قرص) - اكزازپام(قرص) -  پانكورونيوم(آمپول) - پاروكستين(قرص)- پرفتازين(آمپول)- فنوباربيتال(شربت قرص آمپول) - فني تونين كمپاند - پريميدون(قرص) - پروپوفول(آمپول) - رميرون(قرص) - تیوپنتال(آمپول قرص) - تيوريدازين(قرص) - تيوتيكسن(كپسول) - ترامادول(قرص آمپول) - تري فلوپرازين(آمپول قرص) - تري هگزيفنيدل(قرص) -  تريمیپرامين(قطره قرص) - واليروات سديم (قرص)