تقریبا در کل ایام سال در دبی نمایشگاه ، فستیوال و یا مناسبتی وجود دارد ، این نکته از آن جهت برای مسافران دبی اهمیت پیدا می کند که در ایام مناسبتها و نمایشگاههای مهم ، هتلها افزایش قیمت دارد که این افزایش قیمت در بعضی از تاریخ ها قابل ملاحظه می باشد. از این رو اطلاع از تاریخ مناسبتها اهمیت خاصی دارد.
در لینک زیر می توانید با برخی از این مناسبتها آشنا شوید .... ادامه مطلب