كليه مراجعين به سفارت آمريكا در دوبي و يا ابوظبي بايد قبلا" وقت گرفته باشند. اين كار مي تواند توسط آژانسهاي مسافرتي انجام گيرد و يكPin Code مصاحبه به مسافر به همراه مدارك سفر داده مي شود.همچنین هموطنانی که به دلیل کمبود وقت قادر به پرداخت فــی سفارت نمیباشند میتوانند از طریق آژانس مسافرتي خود مبلغ مذکور را برای سفارت پرداخت نمایند.
  • براي اخذ وقت سفارت مي بايست فرم مربوطه را از لينك زير دريافت و تكميل گردد. و پس از تكميل پرينت نهايي را به آژانس جهت اخذ وقت ارائه نماييد. ضمنا" درصورتيكه توانايي پركردن اين فرم را نداريد مي توانيد از آژانس خود كمك بگيريد.(با پرداخت هزينه)