اطلاعات ضروری درمانی در دبی                                                                                                  
    اگر در مدت اقامت در دبي نياز به ويزيت پزشک پيدا كرديد ، دو گزينه در اختيار شما است خصوصي يا دولتي .
در صورتي كه بيمه پزشكي داشته باشيد ، مي توانيد به بيمارستانهاي خصوصي مراجعه كنيد و اگر حاضر به مراجعه به بيمارستانهاي دولتي هستيد ، مي توانيد به بيمارستان راشد(043374000) ، بيمارستان اصلي اورژانس در دبي ، واقع در كنار خور دبي ، يا به بيمارستان ايراني (043440250) واقع در جاده الوصل در سطوه مراجعه كنيد .
اگر نياز به آمبولانس پيدا كرديد ، براي خدمات اورژانسي شماره 999 را بگيريد ، و يا اينكه اگر وضعيت چندان بد نيست و مي توانيد خودتان به آنجا برويد درمان در بيمارستان راشد براي همه اورژانس ها رايگان است و مشاوره با پزشك 100 درهم هزينه دارد و داروهاي تجويز شده را ميتوان از هر داروخانه اي خريداري كرد .
بيمارستان ايراني براي مشاوره 50 درهم ميگيرد و معمولاً از داروخانه بيمارستان داروي مجاني ارائه مي كند .
در صورتي كه نياز به خدمات پزشكي براي كودكان داشتيد بيمارستان الوصل (043241111) به عنوان يكی از بهترين مراكز مراقبت اطفال در خاور ميانه ( دولتي يا خصوصي ) مشهور است و نزديک تقاطع وافی واقع شده است .