جهت كليه مسافرين (بزرگسال و كودک) پرداخت عوارض خروج از كشور الزامي است. (مگر در مواردي كه فرد معاف باشد.) عوارض در كليه بانكهاي ملي سطح شهر و همچنين در بانک ملي مستقر در فرودگاه (شبانه روزي) قابل پرداخت مي باشد.
  توصيه ميگردد در صورتيكه از سفر خود مطمئن هستيد به منظور جلوگيري از معطلي در بانک فرودگاه، در روزهاي قبل از پرواز در بانكهای سطح شهر پرداخت گردد.
   درصورتيكه قصد پرداخت در بانک فرودگاه را داريد، ابتدا كارت پرواز را اخذ و سپس به بانک مراجعه نماييد.(زيرا ممكن است هنگامي كه در حال واريز وجه هستيد، به علت نزديك بودن زمان پرواز كانتر بسته شود.)


براساس اعلام پليس گذرنامه امكان پرداخت عوارض خروج از كشور با كارت بانكي در برخي شعب بانك ملي و همچنين فرودگاه امام خميني فراهم گرديده است كه مزاياي آن عبارتند از:
  • درج كد ملي واريز كننده و جلوگيري از سرقت و استفاده توسط افراد ديگر
  • پذيرش سريعتر توسط پليس گذرنامه در فرودگاه

عوارض خروج از مرزهاي هوايي كشور جهت سال 93 به جزء سفرهاي زيارتي مبلغ 75000 تومان مي باشد.