رانندگی در دبی
   رانندگي در دبي با گواهينامه بين المللی، فقط با اتومبيل اجاره ای مجاز مي باشد و جهت استفاده از اتومبيل شخصی بايد دارای گواهينامه اماراتی بود. جهت دريافت گذرنامه امارات بايد به شركت هاي تعليم رانندگي مراجعه و با طي 20 جلسه برای دارندگان گواهينامه بين المللي و 40 جلسه براي فاقدين گواهينامه، و سپس قبولي در ازمون نهايی ، آنرا دريافت نمود.

 
گواهينامه بين المللی

   بموجب اين گواهي بين المللي كه مدت اعتبار آن يكسال مي باشد مي توان بصورت موقت در مجموعه كشورهايي که نام آنها در قسمت اسامي کشورها در گواهينامه آمده است به رانندگي پرداخت. بديهي است دارنده مجوز رانندگي بين المللي با داشتن اين مجوز نمي تواند قوانين و مقررات مربوط به شرايط اقامت و يا پرداختن به شغل و يا حرفه اي كه در كشورهاي مسير حركت او جاري و قابل اجرا مي باشد را ناديده انگاشته و يا نقض نمايد. اين گواهينامه علاوه بر زبان فارسي به 7 زبان بين المللي (‌انگليسي ـ فرانسوي ـ روسي ـ عربي ـ‌ آلماني ـ ايتاليايي ـ ژاپني)‌ نيز ترجمه گرديده است . مجوزهاي رانندگي بين المللي قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء مي بايست نسبت به درخواست مجوز رانندگي جديد اقدام نمود.


مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهينامه بين المللی

گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلامی ایران با اعتبار حداقل یک ماه و یک روز، برای دریافت گواهی نامه بین المللی یک ساله 
یک قطعه عکس تمام رخ 3*4 (با حجاب اسلامی برای بانوان)
ارائه گواهینامه رانندگی بین المللی قبلی (در صورت معتبر بودن )
ارائه اصل یا تصویر صفحه اول گذرنامه - تکمیل فرم درخواست (فارسی و لاتین - تاریخ تولد لاتین باید به میلادی درج گردد)
پرداخت مبلغ 750،000 ریال بابت هر جلد گواهینامه رانندگی بین المللی یک ساله
پرداخت مبلغ 900،000 ریال بابت هر جلد گواهینامه رانندگی بین المللی یک ساله همراه با مجوز رانندگی موتور سیکلت
توجه به این نکته الزامی است که مدارک تنها به شخص متقاضی یا بستگان درجه 1 با ارائه اصل شناسنامه یا وکیل قانونی با ارائه اصل وکالت نامه و کارت شناسایی معتبر تحویل می گردد.


آدرس  کانون اتومبیلرانی بخش صدور اسناد:

تهران – خ خرمشهر- خ شهيد عربعلی – پلاک 2