4
ش

تور دبی هتل 4ستاره

تور دبی با پرواز  ماهان رفت  08:00 و 18:15 برگشت 12:30
اعتبار تا 10 اسفند ماه به جزء ایام خاص

برای تورهای 3شب و 4شب(+شب اضافه)
تور دبی هتل چهار ستاره: بلیط رفت و برگشت هواپیما به دبی، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی به هتل ، بیمه مسافرتی
هتل چهار ستاره دبی خدمات هرنفر
دراتاق دوتخته
هر شب اضافه
هرنفر
یک نفر
دریک اتاق
هر شب اضافه
هرنفر
DORUS HB 1598000 169000 2097000 339000
AL JAWAHRA GARDEN BB 1643000 185000 2188000 370000
MARCOPOLO BB 1643000 185000 2188000 370000
AVENUE BB 1663000 192000 2227000 383000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) BB 1671000 194000 2243000 388000
AVARI BB 1683000 198000 2267000 396000
GRAND EXCELSIOR BB 1689000 200000 2279000 401000
CORAL DEIRA BB 1691000 201000 2283000 402000
SAFFRON BOUTIQE HB 1699000 204000 2299000 407000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA BB 1744000 219000 2390000 438000
SAMAYA BB 1752000 222000 2405000 444000
BYBLOS TECOM BB 1762000 225000 2326000 417000
CASSELLS AL BARSHA BB 1762000 225000 2425000 450000
AVARI HB 1772000 228000 2386000 437000
CITY SEASON TOWER BB 1774000 229000 2449000 458000
AL JAWAHARA GARDEN HB 1782000 232000 2465000 464000
AVENUE HB 1782000 232000 2465000 464000
HILTON GARDEN INN AL MINA BB 1782000 232000 2465000 464000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT BB 1782000 232000 2465000 464000
MARCOPOLO HB 1786000 233000 2405000 444000
MOSCOW BB 1806000 240000 2382000 435000
CITY SEASON BB 1841000 252000 2584000 504000
GRAND EXCELSIOR HB 1849000 255000 2441000 456000
CORAL DEIRA HB 1857000 257000 2615000 515000
FLORA GRAND BB 1857000 257000 2473000 466000
METROPOLITAN BB 1861000 259000 2623000 517000
ROYAL CONTENENTAL BB 1863000 259000 2627000 519000
M HOTEL DOWNTOWN BB 1871000 262000 2643000 524000
EMIRATED GRAND BB 1881000 265000 2663000 531000
NOVOTEL AL BARSHA BB 1893000 269000 2687000 539000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA HB 1922000 280000 2746000 559000
NOVOTEL DEIRA CITY CENTER BB 1930000 282000 2762000 564000
ROYAL CONTENENTAL HB 1946000 288000 2794000 575000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) HB 1992000 303000 2885000 606000
MAJESTIC HOTEL TOWER BB 1994000 304000 2889000 607000
CITY SEASON HB 2000000 306000 2742000 558000
HILTON GARDEN INN AL MINA HB 2000000 306000 2683000 538000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT HB 2000000 306000 2683000 538000
CORAL DEIRA FB 2004000 307000 2908000 614000
FLORA GRAND HB 2006000 308000 2623000 517000
CARLTON DOWNTOWN (WARWICK) BB 2009000 309000 2920000 618000
DOUBLE TREE BY HILTON BB 2025000 314000 2952000 629000
SAMAYA HB 2029000 316000 2722000 551000
EMIRATED GRAND HB 2039000 319000 2821000 585000
BYBLOS MARINA BB 2045000 321000 2801000 578000
CITY SEASON TOWER HB 2140000 353000 2956000 630000
قیمتها بر اساس پایین ترین نرخ پرواز می باشد و درصورت گران شدن نرخ پرواز در تاریخ خاص ، اختلاف قیمت به مبالغ اضافه می گردد. 4
ش

تور دبی هتل 4ستاره

تور دبی با پرواز امارات رفت  11:00 و برگشت 20:40
اعتبار تا 10 اسفندماه96 به جزء ایام خاص

براساس پرواز امارات چارتر و حداکثر تعدادشب5شب می باشد
تور دبی هتل چهار ستاره: بلیط رفت و برگشت هواپیما به دبی، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی به هتل ، بیمه مسافرتی
هتل چهار ستاره دبی خدمات هرنفر
دراتاق دوتخته
هر شب اضافه
هرنفر
یک نفر
دریک اتاق
هر شب اضافه
هرنفر
DORUS HB 1930000 169000 2429000 339000
AL JAWAHRA GARDEN BB 1975000 185000 2520000 370000
MARCOPOLO BB 1975000 185000 2520000 370000
AVENUE BB 1995000 192000 2559000 383000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) BB 20030000 194000 2575000 388000
AVARI BB 2015000 198000 2599000 396000
GRAND EXCELSIOR BB 2021000 200000 2611000 401000
CORAL DEIRA BB 2023000 201000 2615000 402000
SAFFRON BOUTIQE HB 2031000 204000 2631000 407000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA BB 2076000 219000 2722000 438000
SAMAYA BB 2084000 222000 2738000 444000
BYBLOS TECOM BB 2094000 225000 2658000 417000
CASSELLS AL BARSHA BB 2094000 225000 2757000 450000
AVARI HB 2104000 228000 2718000 437000
CITY SEASON TOWER BB 2106000 229000 2781000 458000
AL JAWAHARA GARDEN HB 2114000 232000 2797000 464000
AVENUE HB 2114000 232000 2797000 464000
HILTON GARDEN INN AL MINA BB 2114000 232000 2797000 464000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT BB 2114000 232000 2797000 464000
MARCOPOLO HB 2118000 233000 2738000 444000
MOSCOW BB 2138000 240000 2714000 435000
CITY SEASON BB 2173000 252000 2916000 504000
GRAND EXCELSIOR HB 2181000 255000 277300 456000
CORAL DEIRA HB 2189000 257000 2948000 515000
FLORA GRAND BB 2189000 257000 2805000 466000
METROPOLITAN BB 2193000 259000 2955000 517000
ROYAL CONTENENTAL BB 2195000 259000 2959000 519000
M HOTEL DOWNTOWN BB 2203000 262000 2975000 524000
EMIRATED GRAND BB 2213000 265000 2995000 531000
NOVOTEL AL BARSHA BB 2225000 269000 3019000 539000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA HB 2255000 280000 3078000 559000
NOVOTEL DEIRA CITY CENTER BB 2262000 282000 3094000 564000
ROYAL CONTENENTAL HB 2278000 288000 3126000 575000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) HB 2324000 303000 3217000 606000
MAJESTIC HOTEL TOWER BB 2326000 304000 3221000 607000
CITY SEASON HB 2332000 306000 3074000 558000
HILTON GARDEN INN AL MINA HB 2332000 306000 3015000 538000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT HB 2332000 306000 3015000 538000
CORAL DEIRA FB 2336000 307000 3241000 614000
FLORA GRAND HB 2338000 308000 2955000 517000
CARLTON DOWNTOWN (WARWICK) BB 2342000 309000 3252000 618000
DOUBLE TREE BY HILTON BB 2358000 314000 3284000 629000
SAMAYA HB 2361000 316000 3054000 551000
EMIRATED GRAND HB 2371000 319000 3153000 585000
BYBLOS MARINA BB 2377000 321000 3134000 578000
CITY SEASON TOWER HB 2472000 353000 3288000 630000
قیمتها بر اساس پایین ترین نرخ پرواز می باشد و درصورت گران شدن نرخ پرواز در تاریخ خاص ، اختلاف قیمت به مبالغ اضافه می گردد. تور دبی هتل 4ستاره

اعتبار قیمت ها از 10 بهمن تا 10 اسفند به جز ایام خاص

تور دبی هتلهای 4 ستاره با پرواز ایران ایر رفت 07:00 برگشت 21:00

تور دبی هتل چهار ستاره: بلیط رفت و برگشت هواپیما به دبی، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی به هتل ، بیمه مسافرتی
هتل چهار ستاره دبی خدمات هرنفر
دراتاق دوتخته
هر شب اضافه
هرنفر
یک نفر
دریک اتاق
هر شب اضافه
هرنفر
DORUS HB 1771000 169000 2270000 339000
AL JAWAHRA GARDEN BB 1817000 185000 2361000 370000
MARCOPOLO BB 1817000 185000 2361000 370000
AVENUE BB 1837000 192000 2401000 383000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) BB 1845000 194000 2417000 388000
AVARI BB 1857000 198000 2441000 396000
GRAND EXCELSIOR BB 1863000 200000 2453000 401000
CORAL DEIRA BB 1865000 201000 2457000 402000
SAFFRON BOUTIQE HB 1872000 204000 2472000 407000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA BB 1918000 219000 2563000 438000
SAMAYA BB 1926000 222000 2579000 4440000
BYBLOS TECOM BB 1936000 225000 2500000 417000
CASSELLS AL BARSHA BB 1936000 225000 2599000 450000
AVARI HB 1946000 228000 2559000 437000
CITY SEASON TOWER BB 1948000 229000 2623000 458000
AL JAWAHARA GARDEN HB 1956000 232000 2639000 464000
AVENUE HB 1956000 232000 2639000 464000
HILTON GARDEN INN AL MINA BB 1956000 232000 2639000 464000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT BB 1956000 232000 2639000 464000
MARCOPOLO HB 1960000 233000 2579000 444000
MOSCOW BB 1979000 240000 2556000 435000
CITY SEASON BB 2015000 252000 2757000 504000
GRAND EXCELSIOR HB 2023000 255000 2615000 456000
CORAL DEIRA HB 2031000 257000 2789000 515000
FLORA GRAND BB 2031000 257000 2647000 466000
METROPOLITAN BB 2035000 259000 2797000 517000
ROYAL CONTENENTAL BB 2037000 259000 2801000 519000
M HOTEL DOWNTOWN BB 2045000 262000 2817000 524000
EMIRATED GRAND BB 2055000 265000 2837000 531000
NOVOTEL AL BARSHA BB 2066000 269000 2860000 539000
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA HB 2096000 280000 2920000 559000
NOVOTEL DEIRA CITY CENTER BB 2104000 282000 2936000 564000
ROYAL CONTENENTAL HB 2120000 288000 2967000 575000
GOLDEN TULIP(NIHAL PALACE) HB 2165000 303000 3058000 606000
MAJESTIC HOTEL TOWER BB 2167000 304000 3062000 607000
CITY SEASON HB 2173000 306000 2916000 558000
HILTON GARDEN INN AL MINA HB 2173000 306000 2856000 538000
HILTON GARDEN INN MURAQABAT HB 2173000 306000 2856000 538000
CORAL DEIRA FB 2177000 307000 3082000 614000
FLORA GRND HB 2179000 308000 2797000 517000
CARLTON DOWNTOWN (WARWICK) BB 2183000 309000 3094000 618000
DOUBLE TREE BY HILTON BB 2199000 314000 3126000 629000
SAMAYA HB 2203000 316000 2896000 551000
EMIRATED GRAND HB 2213000 319000 2995000 585000
BYBLOS MARINA BB 2219000 321000 2975000 578000
CITY SEASON TOWER HB 2314000 353000 3130000 630000
قیمتها بر اساس پایین ترین نرخ پرواز می باشد و درصورت گران شدن نرخ پرواز در تاریخ خاص ، اختلاف قیمت به مبالغ اضافه می گردد. 

جهت اطلاع از قيمت سایر هتلها و قیمت های ویژه با ما تماس بگيريد
تلفن 66429494
داخلی  105  یا  104

 
 
توجه:
كليه هتلهای چهار ستاره دبی قابل ارائه مي باشد. جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.
قيمت های تور دبی در هتل 4ستاره به تومان و جهت هرنفر مي باشد. جهت قيمت كودكان با ما تماس بگيريد.
قيمت ها جهت ايام عادی و با پایین ترین نرخ بلیط مي باشد و جهت ايام نمايشگاهي و خاص به قيمتها اضافه ميگردد.
لطفا" قبل از تصميم گيري نهايي حتما" قيمتها را با كانتر مربوطه كنترل نماييد.
صبحانه و نهار به تعداد شبهاي اقامت ارائه ميگردد.
برخي از 4ستاره ها  فقط صبحانه دارند. (HB: صبحانه و نهار    BB: صبحانه)
از كليه مسافرين دبي كه به ويزا نياز دارند ضمانت بازگشت اخذ ميگردد.
سرويس به مراكز خريد و دريا درصورت موجود بودن، طبق برنامه هتل انجام مي پذيرد و مربوط به خدمات آژانس نمی باشد.
تفاوت قيمت هتلها دليلي بر بهتر بودن آنها نيست.

 

هتل چهار ستاره جوهر گاردن

Al Jawhara Gardens Hotel
al jawhara gardens hotel

            اين هتل 4ستاره با فاصله کمتر از 7دقیقه با مرکز خرید سیتی سنتر و ... یک گزینه ایده آل و مناسب برای اقامت در منطقه دیره دبی در یک هتل 4 ستاره می باشد
 

هتل چهار ستاره دبل تری بای هیلتون بیزینس بی

Doubletree by hilton dubai business bay
doubletree by hilton dubai business bay

            اين هتل 4ستاره نوساز دبی که  در منطقه بیزینس بی دبی با 225 اتاق 13 سوئیت مجلل پذیرای مسافرین لاکچری پسند در 18 می2017  افتتحاح گردید. در هنگام ورود با کوکی داغ از شما پذیرایی می نماید و شروع سفرتان را دلنشین می سازد همچنین می توانید از سرویس های رایگان ترانسفر به مراکز مختلف ازجمله دبی مال و فستیوال سیتی و مرکز تجارت جهانی و مترو و... استفاده نمایید.