ارتباط با ما
شماره SMS ما 30007819999999 مي باشد. و جهت دريافت اطلاعات كد مورد نظر را به اين شماره SMS نماييد.(فقط از خطوط همراه اول)

كد ارسالي
پاسخ دريافتي
كد ارسالي
پاسخ دريافتی
1
دريافت كدها
11
دريافت باقيمانده كدها
2
نشانی
3
تلفن
4
آدرس سايتهای شركت
5
شماره حسابهای شركت
6
درخواست تماس اضطراري با ارسال كننده S.M.S
7
ايميلهاي شركت


همچنين شما اين امكان را داريد كه از اين صفحه يك email سريع براي مدير سايت ارسال نماييد. كافيست آدرس email خود، عنوان و متن مطلب مورد نظر را در بخش زير وارد نموده و دكمه "ارسال email" را كليك نماييد.